Sprzątanie po wypadkach - usuwanie śladów

Liczba samochodów poruszających się po drogach z roku na rok coraz bardziej rośnie. Ciągłe upowszechnianie się motoryzacji wpływa również na zwiększenie ilości wypadków. Wśród takich zdarzeń powszechne są nie tylko niegroźne stłuczki, ale także poważne zderzenia, których uczestnicy zostają ranni lub nawet tracą życie. Każdy incydent pozostawia po sobie ślady na nawierzchni. Jeśli miejsce kolizji nie zostanie należycie wysprzątane ze wszystkich zanieczyszczeń, niebezpieczeństwo może grozić również osobom, które w późniejszym czasie będą poruszać się po tym fragmencie drogi.

 

Jakiego rodzaju zanieczyszczenia powstają po wypadku?

 

Śladami po zdarzeniu często są rozlane na ulicy oleje oraz inne płyny wyciekające z pojazdu. Pozostają rozsypane kawałki szkła oraz elementy karoserii. Na ulicę trafiają także zanieczyszczenia pochodzące z ciał osób biorących udział w wypadku, takie jak np. krew oraz płyny ustrojowe.

 

Jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą niewłaściwie wysprzątane miejsce zdarzenia?

 

Pozostawienie materiału biologicznego w miejscu wypadku bardzo szybko prowadziłoby do jego rozkładu, podczas którego dochodzi do namnażania się wirusów, bakterii oraz wielu innych drobnoustrojów. Jeśli nie zostaną one usunięte przez specjalistów, mogą stanowić poważne zagrożenie. Właśnie dlatego brak specjalistycznej wiedzy podczas czyszczenia miejsca wypadku stanowi niebezpieczeństwo zarówno dla osoby sprzątającej, która naraża się na zakażenie, jak i osób postronnych. Za pośrednictwem odpadów biologicznych można zarazić się np. wirusem HIV oraz wieloma innymi chorobami zakaźnymi.

 

Bardzo często na ulicy znajdują się płyny eksploatacyjne z aut. Stanowią one poważne zagrożenie, ponieważ najechanie na nie przez pojazd może skutkować wpadnięciem w poślizg, a w efekcie spowodowaniem kolejnego wypadku. Wszelkie elementy stałe, takie jak fragmenty szkła mogą przyczynić się do przebicia opon lub wstrzelić spod koła i uderzyć w kolejny jadący pojazd. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, konieczne jest profesjonalne i natychmiastowe usunięcie wszelkiego rodzaju śladów kolizji.

 

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie zanieczyszczeń?

 

Prawo jest w tej kwestii skomplikowane. Z jednej strony utrzymanie stanu dróg należy do obowiązków instytucji, do której należą. Jeśli chodzi o drogi krajowe byłby to Skarb Państwa, podczas gdy w przypadku dróg gminnych, powiatowych czy wojewódzkich obowiązek ten należałby do samorządów. Z drugiej strony z ustawy art. 22 ustawy o odpadach wynika, że kosztem gospodarowania odpadami obarczany jest ich wytwórca lub posiadacz. W związku z tym należność za sprzątanie powinien regulować sprawca wypadku. W takich przypadkach środki byłby pobierane z jego polisy OC. W praktyce jednak, sprawcy często uchylają się od tej odpowiedzialności, a usuwanie śladów wypadku spada na służby, takie jak straż pożarna.

 

Należy pamiętać, że jej obowiązkiem jest, przede wszystkim, ochrona życia ludzkiego, mienia oraz środowiska. Nie musi podejmować się sprzątania miejsca zdarzenia. Priorytetem jest udzielenie pomocy i rozwiązanie kryzysowej sytuacji. Niestety, w praktyce bardzo często służby godzą się na usuwanie śladów zdarzenia w obrębie sprzątania pozostałości aut.

 

Sprawa się komplikuje w przypadku, gdy na skutek zdarzenia doszło do poważnego zranienia lub śmierci jego uczestników. W miejscu zderzenia mogą znajdować się nie tylko pozostałości pojazdów, ale także materiał biologiczny. Bardzo często na ulicę trafia krew lub fragmenty ludzkiego ciała. W takim przypadku sprzątanie nawierzchni jest zadaniem, które wiąże się ze znacznym obciążeniem psychicznym, a do tego jest potencjalnie niebezpieczne. Istnieje bowiem ryzyko zakażenia. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, by sprzątaniem śladów wypadku zajęli się profesjonaliści.

 

Sprostać takiej sytuacji mogą firmy specjalizujące się w sprzątaniu zwłok. Ich pracownicy do doświadczeni fachowcy, którzy potrafią odpowiednio zabezpieczyć fragmenty ciała i usunąć wszelkie pozostałości w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia biologicznego. Swoją pracę wykonują z opanowaniem oraz należytym szacunkiem dla zmarłych.

 

Czym charakteryzuje się firma oferująca sprzątanie po wypadkach?

 

Jest to branża, która wymaga dojazdu na miejsce zdarzenia. Firma musi być zatem mobilna i świadczyć swoje usługi na dużym obszarze. Ze względu na to, że kolizje zdarzają się o każdej porze, niezbędne jest także, by świadczyła pomoc całodobową.

Firma sprzątająca po wypadkach musi również posiadać odpowiednie zaplecze techniczne i korzystać z profesjonalnych środków czystości. Bardzo ważne, by stosowane preparaty nie tylko były w stanie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak krew czy płyny wydobywające się z uszkodzonych aut, ale także przywracały odpowiednią szorstkość jezdni. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym fragmencie drogi. Ponadto, ze względu na to, że praca odbywa się na świeżym powietrzu, stosowana chemia musi być całkowicie biodegradowalna, by nie stanowić niebezpieczeństwa dla okolicznej przyrody.

 

Bardzo ważne, by miejsce wypadku było jak najszybciej posprzątane, bo tylko wtedy możliwe będzie przywrócenie płynności komunikacji. Powierzenie działań specjalistom to gwarancja, że wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte, a droga będzie mogła nadal być bezpiecznie wykorzystywana. Specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę, która pozwala im na dobór odpowiednich środków, dzięki którym możliwe będzie dokładne usunięcie wszystkich zanieczyszczeń oraz sprawne przeprowadzenie prac.

 

Pracownicy firmy usuwającej ślady wypadków muszą również być przyzwyczajeni do pracy pod presją czasu. W przypadku, gdy należy wykonać zlecenie sprzątania na drodze, bardzo ważne jest możliwie najszybsze przywrócenie jej przepustowości. Właśnie dlatego działania musza być przeprowadzone nie tylko dokładnie, ale także możliwie szybko. Firma musi działać w porozumieniu ze służbami, takimi jak straż pożarna, czy policja, tylko w ten sposób możliwe będzie sprawne usunięcie zanieczyszczeń oraz przywrócenie ruchu na drodze, minimalizując utrudnienia komunikacyjne.