Karmnik tpp

Karmnik o przekroju półkulistym szczególnie przydatny do ustawiania w terenie, przy ogrodzeniu, na trawnikach. Może być również stosowany wewnątrz obiektów. Wykonany jest w trzech wersjach blachy stalowej, malowany dwoma rodzajami farby antykorozyjnej (TP-P), blachy ocynkowanej, ze stali nierdzewnej - szczególnie przydatny w obiektach wdrażających lub posiadających HACCP (TP-PN).

Profesjonalne oznakowanie karmników i stacji deratyzacyjnych wraz z numeracją i ostrzeżeniem „Nie dotykać” pozwalają na bezpieczne zastosowanie nie tylko na terenach wspólnot mieszkaniowych, lecz także w obiektach przemysłowych, przedsiębiorstwach, magazynach, sortowniach, przechowalniach, piekarniach, restauracjach itp. Stacje są widoczne i łatwe do zlokalizowania.

Zanieczyszczanie odchodami przechowywanych towarów, rozprzestrzenianie chorób, rujnowanie infrastruktury obiektu (kopanie nor, przegryzanie przewodów) – to wystarczające powody, dla których należy podjąć skuteczną walkę z gryzoniami. Trutki należy rozmieścić wszędzie tam, gdzie występują ślady bytowania gryzoni. Będą to np. widoczne ślady, takie jak odchody, nory, wykopy, ślady gryzienia, ale też odgłosy – piski i chrobotanie.

Oprócz trutek zaleca się także wdrożenie zabezpieczeń sanitarnych i higienicznych, które ograniczą ryzyko zadomowienia się gryzoni. Budynki powinny być skonstruowane i zabezpieczone tak, aby żaden gryzoń nie dostał się do środka. Dla zobrazowania szczelności warto przypomnieć, że myszy wystarczy szczelina wielkości około 7 mm, aby się przecisnąć. Szczur, choć większy, potrafi przejść przez szczelinę już o wielkości 1,3 cm.

Więcej informacji znajdziesz na www.gred.pl